DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI BÒ THỊT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ THỊT

  

GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

  - Công ty TNHH Phú Lâm.

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700657375. Đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 21 tháng 02 năm 2017.

  - Trụ sở công ty: Thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

  - Đại diện pháp luật công ty: Ông Phạm Hữu San -     Chức vụ: Giám đốc

  - Điện thoại:

  - Vốn điều lệ đăng ký: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng ./.)

  - Đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Phạm Hữu San .Chức danh: Giám đốc

  - Ngành nghề chính:

    + Trồng lúa

    + Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

    + Chăn nuôi trâu, bò

    + Chăn nuôi gia cầm.

    + Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

    + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

    + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

  - Công ty :  Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

  - Địa chỉ:. 156 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM

  - Điện thoại : (08) 22142126   ;             Fax:   (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

  - Tên dự án: Dự án đầu tư trang trại bò thịt, bò giống Phú Lâm

  - Địa điểm: Tại xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

  - Quỹ đất của dự án: 1.035,6 ha thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Phú Lâm theo Quyết định số 44/QĐ-KKT ngày 26/02/2016 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh về việc phê duyệt Qui hoạch chi tiết xây dựng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500). Trong đó diện tích đất xây dựng chuồng trại, cơ sở hạ tầng khoảng 117 ha, còn lại là diện tích trồng nguyên liệu cỏ, ngô và rừng sản xuất.

  - Mục tiêu đầu tư:

    + Đầu tư hệ thống chuồng trại, nông trường chăn nuôi bò quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ để bán tại thị trường tiềm năng phía Bắc Việt Nam, các tỉnh phía Nam Trung Quốc và xuất khẩu đi các nước Đông Á.

    + Phát triển thành điểm trung chuyển vật nuôi, gia súc, thực phẩm được bảo quản sau chế biến... tập trung tại điểm giao thương vùng Đông Bắc.

  - Quy mô đàn bò: sau 5 năm trang trại nuôi ổn định 40.000 con / năm.

  - Tổng vốn đầu tư : 1.223.464.826.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi ba tỷ, bốn trăm sáu tư triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng ./.). Trong đó: vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Phú Lâm là 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng ./.);.

  - Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

  - Tiến độ thực hiện dự án:

    + Thời gian xây dựng: từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2021.

    + Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: Tháng 10/2017 đến tháng 3/2066.

    + Thời gian cung cấp sản phẩm tiêu thụ: Tháng 9/2017.

  - Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

  - Hình thức quản lý:

    + Công ty TNHH Phú Lâm trực tiếp quản lý dự án.

    + Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về qui hoạch trồng cây nguyên liệu, qui trình chăm sóc, khẩu phần dinh dưỡng …

I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án

    ..............................................

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư: DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ GIỐNG, BÒ THỊT PHÚ LÂM

  Thủ tướng chính phủ và Bộ NN&PTNT đã đưa ra chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020, trong đó chỉ tiêu phát triển đàn bò thịt đạt 12,5 triệu con. Trên thực tế, sản lượng bò thịt của cả nước hiện nay mới chỉ đáp ứng được 35% nhu cầu tiêu dùng trong nước.

   Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển ngành chăn nuôi, do điều kiện thiên nhiên phù hợp, quĩ đất dành cho phát triển chăn nuôi còn nhiều. Dựa trên các cơ sở phân tích về điều kiện kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên chung của khu vực cũng như trên cơ sở các văn bản pháp lý có liên quan. Việc đầu tư dự án Trang trại bò thịt, bò giống Phú Lâm tại xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có tính khả thi cao. Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, tạo ra mô hình cụ thể phù hợp với quy hoạch và chủ trương chính sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung của tỉnh Quảng Ninh. Công ty TNHH Phú Lâm dự kiến sẽ xây dựng một mô hình “Trang trại kiểu mẫu”, sau đó sẽ mở rộng mạng lưới chăn nuôi “Hộ gia đình” và các “Hợp tác xã chăn nuôi” trong vùng Dự án, nhằm tạo công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho một bộ phận nhân dân ở nông thôn, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn” là phù hợp với chủ trương hiện nay của Đảng và nhà nước ta. Do đó, để xúc tiến việc thành lập và đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa. Công ty TNHH Phú Lâm đã hoàn thiện báo cáo đầu tư dự án. Dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn và trả lãi ngân hàng, trình lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các sở, ban ngành để nhất trí chủ trương. Đầu tư xây dựng dự án Trang trại bò thịt, bò giống Phú Lâm, sẽ đóng góp một phần nhỏ phúc lợi an sinh cho xã hội nói chung, cho Ninh Bình, và các khu vực lân cận.

 Mục tiêu chung

    Nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và huy động các nguồn lực để phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt có hiệu quả, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng. Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từ khâu giống, chăn nuôi và chế biến sữa, đảm bảo môi trường sinh thái và đồng thời góp phần cung cấp cho thị trường các sản phẩm chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước giảm dần sữa nhập khẩu. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu con giống có chất lượng cao cho việc phát triển chăn nuôi trong vùng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Từng bước đưa chăn nuôi bò sữa bò thịt trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp của tỉnh trong những năm đến. Tạo sự gắn kết giữa nhà máy và người chăn nuôi bò sữa, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Mục tiêu riêng

    Hợp tác với đối tác nước ngoài để được chuyển giao con giống tốt, công nghệ chăn nuôi hiện đại, công nghệ gây và giữ giống, và phương thức quản lý mới có hiệu quả, xây dựng dự án chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Khai thác có hiệu qủa hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của khu vực tỉnh Quảng Ninh cũng như các vùng phụ cận của khu vực để phát triển chăn nuôi bò thịt. Là trung tâm cung cấp giống, các dịch vụ chăn nuôi hiện đại cho các hợp tác xã, các hộ chăn nuôi gia đình trong khu vực. Cung cấp cho xã hội một khối lượng đáng kể thực phẩm: Thịt bò có chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu con giống có chất lượng cao cho việc phát triển chăn nuôi bò thịt của vùng.

III.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng

    Sự cần thiết đầu tư trang trại chăn nuôi bò giống, bò thịt  Phú Lâm 

   “Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã đưa ra hiện trạng và định hướng phát triển về chăn nuôi trong địa bàn tỉnh trong đó có định hướng cụ thể về việc phát triển đàn trâu bò, đặt khu chăn nuôi ưu tiên nằm trong ranh giới Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

   Tỉnh Quảng Ninh có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho việc phát triển vùng nguyên liệu của dự án chăn nuôi bò thịt và bò giống.

   Điều kiện khí hậu, thời tiết của Quảng Ninh tương đối ôn hòa, có lượng mưa trung bình hàng năm lớn, phù hợp với việc phát triển đàn bò cũng như trồng cỏ và các loại thức ăn cho bò khác.

   Quảng Ninh có hệ thống mạng lưới sông suối khá dày, đảm bảo cung cấp nguồn nước mặt cho các dự án chăn nuôi và trồng trọt.
Nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống giao thông thuận lợi cùng với chủ trương ưu đãi cho lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh là những điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư dự án chăn nuôi bò thịt và bò giống.

   Hiện tại ngành chăn nuôi của Quảng Ninh mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu về thực phẩm cho nhân dân trong tỉnh, số lượng thực phẩm còn thiều phải nhập từ các tỉnh bạn. Đồng thời một lượng đáng kể thực phẩm được nhập tiểu ngạch qua đường biên giới gây khó khăn trong việc tổ chức kiểm tra, kiểm soát, quản lý các sản phẩm động vật. Đây là nguyên nhân chính làm phát sinh và lây lan các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm.

   Quảng Ninh mới chỉ có 03 cơ sở giết mổ quy mô công nghiệp, còn lại là các điểm giết mổ quy nhỏ lẻ, tự phát, điều kiện vệ sinh kém.

   Trong kế hoạch, Công ty TNHH Phú Lâm sẽ xây dựng theo mô hình trang trại giống và chăn nuôi kiểu mẫu 5.000 con bò giống và 35.000 con bò thịt. Sau đó Công ty hỗ trợ bà con nông dân xây dựng các trang trại hộ gia đình, mỗi hộ từ 10 đến 50 con. Dự kiến Công ty TNHH Phú Lâm sẽ gây đàn bò thịt tại tỉnh Quảng Ninh từ 50.000-100.000 con.

   Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn, có tỷ suất sinh lời cao nên sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh bò thịt tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, từ thực tiễn khách quan nêu trên có thể nói việc đầu tư xây dựng Trang trại bò thịt, bò giống Phú Lâm nằm tại xã Quảng Nghĩa, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

Chủ trương

   - Để đạt được chỉ tiêu chăn nuôi gia súc ăn cỏ, trong đó chăn nuôi đàn bò thịt, nhất là đàn bò và chủ yếu và bên cạnh mô hình chăn nuôi truyền thống (chăn nuôi hộ gia đình) chúng ta phải tạo ra những mô hình chăn nuôi mới kết hợp từ các khâu: trồng cỏ cao sản, nhà máy chế biến thức ăn cho bò, chăn nuôi đàn bò theo mô hình tiên tiến. Giữa chăn nuôi công nghiệp và chăn nuôi truyền thống. Mô hình chăn nuôi phải đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay tại khu vực này chưa có một cơ sở chăn nuôi tiên tiến, gắn liền với khu vực trồng cỏ cao sản, chế biến thức ăn gia súc (cho bò). Các trang trại chăn nuôi chưa tuyển chọn được giống bò có hiệu quả.

   - Tổng đàn bò thịt hiện nay được chăn nuôi chủ yếu là hộ gia đình (khoảng 80% tổng sản lượng) với nhiều bất cập về: thức ăn cho đàn bò, công tác giống, an toàn thực phẩm, thú y, thu gom và bảo quản chất lượng.

  - Trong việc xây dựng mạng lưới chăn nuôi và chế biến nhằm ổn định việc cung cấp các sản phẩm cho thị trường. Chúng ta cần có một mô hình hợp tác sản xuất hoà hợp các yêu cầu như: chuyển giao công nghệ cao, áp dụng chương trình thú y cho đàn gia súc tiên tiến, an toàn thực phẩm…
Một mô hình kết hợp sản xuất giữa trang trại, các cơ sở giết mổ và các hộ nông dân (thành phần chính trong việc chăn nuôi hộ gia đình) là nhu cầu cấp bách. Một mô hình cần thiết cho sự kết hợp việc chăn nuôi trang trại và chăn nuôi hộ gia đình để đạt đưọc các yêu cầu: Công nghệ cao, hiện đại, hiệu quả, an toàn thực phẩm…

3.3. Mục tiêu cụ thể

Đến khi định hình, dự án đạt được các mục tiêu sau đây:

  - Tổng đàn bò ổn định của dự án là: 40.000 con; trong đó:

    + Bò thịt : 35.000 con

    + Bò sữa : 5.000 con giống bò thịt

  - Diện tích trồng cỏ: 400 ha

  - Năng suất cỏ bình quân/ha: 250 tấn/ha/năm

  - Sản lượng cỏ cung cấp thức ăn thô xanh cho đàn bò/năm: = 250x400 = 100.000 tấn/năm

 Các giống bò đang được nuôi ở trang trại bò Phước Thành

Bò Sindhi   Bò Brahman  Bò Angus  Bò Drough Master
       
Bò Charolais Bò Limousine Bò lai BBB Bò Kobe 
       
Bò Hereford Bò Jersey Bò F1 Brahman Bò F1 DroughMaster
     
       
  Bò F1 Angus - LaiSind  Bò F1 Charolais- LaiSind  Bò F1 BBB - LaiSind  Bò Tót lai
   

Sản phẩm liên quan

 • DỰ ÁN HỢP TÁC TRỒNG CỎ

 • DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ BÒ

 • DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ

 • DỰ ÁN TRỒNG RAU SẠCH

 • DỰ ÁN NUÔI DÊ

  FACEBOOK  YOUTOBE

  Tin tức

  Bài viết về chó

  Chăn nuôi bò giống

  Kỹ thuật chăn nuôi nuôi bò

  Kỹ thuật trồng cỏ trong chăn nuôi

  Kỹ thuật trồng cây Cao su

  Kỹ thuật trồng cây Sachi

  Chăn nuôi Dê

  Chăn nuôi Hươu

  Nuôi Trùn Quế

  Nuôi Gà

  Nuôi Cá


  Trụ sở chính

   17C, Trương Định, Phường 1 Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang
    (+84) 073 510639   Fax: (+84) 073 510639
    info@phuocthanhfarm.vn
   www.phuocthanhfarm.vn

  chuyển nhà chuyển nhà trọn gói taxi tải chuyển nhà Phần mềm quản lý bán hàng

  Văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh

   32-34, Đường số 13 , Phường An Phú , Quân 2, TP.HCM
    (84-8) 37 44 66 11 - 37 44 66 22
  Fax: (84-8) 37 44 66 00

  Trang trại Phước Thành

   Tiểu khu 205 , xã Ya To Mot , Huyện Ea Sup , Daklak
    01655835104 - 0947762867
  Fax: